Sposoby leczenia alkoholizmu

Metod leczenia alkoholizmu nie ma zbyt wiele, ponieważ głównym sposobem leczenia uzależnienia jest psychoterapia. Natomiast, jeśli chodzi o sposoby medyczne to leczenie jest skierowane w kierunku abstynencji, a także wsparcie farmakologiczne. Sposoby leczenia alkoholizmu polegają na poprawie ogólnego zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta.Szczegółowy opis leczenia znajduje się pod adresem leczyc.pl. Podczas leczenia, zwracana jest szczególna uwaga na abstynencję. Jest ona w toku leczenia najważniejszym punktem, bez, którego dalsze rezultaty są niemożliwe. Kolejnym punktem, który jest elementem terapii, jest nabycie przez chorego, umiejętności radzenia sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi, a także rozwiązywanie problemów czy kryzysów, które następują w czasie terapii. Ważnym punktem leczenia, jest aby osoba uzależniona widziała sens swojej pracy. Aby to osiągnąć, osoba uzależniona dołącza do osób, które wyszły już z nałogu, a które będą motywatorem do dalszej kontynuacji leczenia.
Leczenie alkoholizmu to dość długi proces. Przewiduje się jego trwanie na okres około dwóch lat. W zależności od stopnia uzależnienia, a także jak silna jest motywacja na wyzdrowienie chorego, okres ten może się wydłużyć. Podstawowy czas terapii w placówkach, wynosi około 240 godzin pracy w grupach, natomiast praca indywidualna wynosi 50 godzin w ciągu roku. Po zakończeniu tego etapu leczenia, osoba chora, jest kierowana do placówek ambulatoryjnych, gdzie następuje kontynuacja leczenia poprzez pracę w grupach samopomocowych Anonimowych Alkoholików i jej podobnych klubów np. klubów abstynenta.
Sposoby leczenia alkoholizmu to dość skomplikowany temat. Trudno określić, jakie to są metody, gdyż niektórzy nie kwalifikują alkoholizmu jako choroby, a to z kolei zaprzecza pojęciu leczenia.
Ponieważ alkoholizm jest uzależnieniem, uzależniony jest poddawany psychoterapii, podczas, której jest wrażany program z podejściem psychoterapeutycznym zwłaszcza behawioralno – poznawczym.

Related Posts

Dodaj komentarz